Tietosuojaseloste

Kebco Oy:n markkinointi- ja asiakasrekisterin tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä
Kebco Oy
c/o Rantalainen Oy
Myyrmäenraitti 2
01600 Vantaa
 Y-tunnus: 25702172
2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
tietoturva(at)kebco.fi
 
3. Rekisterin nimi ja rekisteröidyt
Kebco Oy:n markkinointi- ja asiakasrekisteri.
Käsittelemme rekisterissä asiakkaidemme sekä potentiaalisten asiakkaidemme ja näiden edustajien henkilötietoja.
 
4. Henkilötietojen käyttötarkoitus
Tietoja käytetään asiakassuhteen hoitoon, asiakasviestintään ja Kebco.fi-verkkopalvelun käyttökokemuksen parantamiseen, tavoitteena kohdentaa viestimme niin, että saat juuri itsellesi sopivaa viestintää. Lisäksi tietoja käytetään markkinointitarkoituksiin.
Käsittelyperusteemme on markkinoinnin osalta oikeutettu etu- ja asiakassuhteen hoidon osalta sinun ja meidän välisemme sopimuksen täytäntöönpano. Lähetämme sinulle myös suostumuksesi perusteella sähköisiä suoramarkkinointiviestejä.
 
5. Rekisterin tietosisältö
Keräämme nimi-, puhelin-, sähköposti-, osoite- ja muita (+edustajillemme) jättämiäsi tietoja. Evästeiden avulla saamme vierailijoistamme mitattavia tietoja, joita hyödynnämme esimerkiksi suunnitellessamme markkinointiamme. Tällä tavoin voimme kohdentaa viestintäämme mahdollisimman osuvasti. Evästeiden avulla kerättyä tietoa voidaan käyttää myös kohdennetun markkinoinnin toteuttamiseen (remarketing), jonka johdosta saatat nähdä mainontaa esimerkiksi Facebookissa sellaisista tuotteista joihin olet aiemmin tutustunut sivuillamme. Emme luovuta tietojasi kolmansien osapuolten markkinointikäyttöön.
Rekisteröidystä eli sinusta voidaan tallentaa seuraavia tietoja:
 • Henkilön nimi, sähköpostiosoite ja titteli / vastuualue
 • Yrityksen nimi, yhteystiedot ja toimiala
 • Asiakkuuden hoitamiseen ja yhteydenpitoon liittyvät tiedot (esim. koulutuspalveluiden osto- ja peruutustiedot, palautteet, sekä asiakaspalvelutapahtumien taltioinnit)
 • Verkkokäyttäytymiseen liittyvät tiedot Kebco verkkosivustoilla ja -palveluissa
 • Markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot, kuten rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet ja niihin osallistuminen (esim. kilpailuihin ja kampanjoihin).
 • Tekniset tiedot sekä rekisteröidyn selaimelle lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot
 
 
 Lisäksi käytössämme voi olla ns. yhteisöliitännäisiä, joilla voidaan jakaa sivuston sisältöä sosiaalisessa mediassa. Nämä sivustot voivat asettaa omia evästeitään henkilötietojen suojaa koskevien ehtojensa mukaisesti. Tästä pääset esimerkiksi seuraavien sosiaalisen median palveluiden henkilötietojen suojaa koskeviin ehtoihin:
 
Facebookin tietokäytäntö (https://fi-fi.facebook.com/privacy/explanation)
 
Twitterin tietosuojaseloste (https://twitter.com/en/privacy#update)
 
Googlen tietosuojakäytäntö (https://policies.google.com/privacy?hl=fi)
 
Miten voin poistaa evästeet käytöstä?

Jos et halua, että evästeitä käytetään, voit muuttaa selaimen (Intenet Explorer, Chrome, Firefox, Opera, Safari yms) suojausasetuksia:
 
Internet Explorer
Mozilla Firefox
Google Chrome
Opera
Safari
Flash
 
 
6. Rekisterin tietolähteet
Nimi- ja muiden yhteystietojen kerääminen perustuu asiakassuhteeseen tai muuhun yhteyteen Kebcon kanssa. Keräämme tietoja sopimuksenteon yhteydessä ja  rekisteröityessäsi Kebcon palveluun. Keräämme siis henkilötiedot pääasiassa sinulta itseltäsi. Voimme saada henkilötietoja myös työnantajaltasi tai muulta taholta, joka käsittelee tekemääsi tilausta kanssamme
Henkilötietoja voidaan ostaa kertaluonteiseen markkinointikäyttöön myös Kebcon ulkopuolisista rekistereistä. Voimme myös kerätä henkilötietoja julkisista lähteistä.
 
7. Tietojen luovutus
Tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle markkinointitarkoituksiin.
 
8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Voimme käyttää henkilötietojesi käsittelyssä palveluntarjoajia, joilla voi olla pääsy henkilötietoihisi EU-/ETA-alueen ulkopuolelta, kuten Norjassa. Huolehdimme siirtojen asianmukaisesta ja lainmukaisesta toteuttamisesta henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön mukaisesti.
Siirrämme kaikissa tilanteissa henkilötietojasi EU-/ETA-alueen ulkopuolelle ainoastaan jollakin alla mainitulla, lainmukaisella perusteella:
 • Euroopan komissio on päättänyt, että kyseisessä vastaanottajamaassa on varmistettu riittävä tietosuojan taso;
 • olemme toteuttaneet asianmukaiset suojatoimet henkilötietojesi siirtämiseksi käyttämällä Euroopan komission hyväksymiä tietosuojaa koskevia vakiolausekkeita. Sinulla on tällöin oikeus saada jäljennös kyseisistä vakiolausekkeista ottamalla meihin yhteyttä; tai
 • olet antanut nimenomaisen suostumuksesi henkilötietojesi siirtämiselle, tai henkilötietojesi siirtämiselle EU-/ETA-alueen ulkopuolelle on olemassa muu lainmukainen peruste, kuten Norjan osalta Euroopan komission hyväksymä Privacy Shield-järjestely.
 
9. Rekisterin suojaus ja henkilötietojen säilytysaika
Kunnioitamme henkilötietojesi luottamuksellisuutta. Rekisteri on talletettu palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuun tietokantaan, johon on pääsy Kebcon valtuuttamilla henkilöillä.
Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot hävitämme asiaankuuluvalla tavalla. Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan, kun se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi. Kirjanpitolain tai muun soveltuvan lain velvoitteista johtuen tietoja voidaan joutua säilyttämään edellä mainittua ajanjaksoa pitempään.
 
10. Rekisteröidyn oikeudet
Sinulla on oikeus milloin tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Jokaisessa Kebcon lähettämässä suorasähköpostissa on lainmukainen linkki, josta voit halutessasi estää suorapostitukset sähköpostiisi jatkossa.
Lisäksi sinulla on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:
 • saada tieto henkilötietojesi käsittelystä;
 • saada pääsy omiin tietoihisi ja tarkastaa itseäsi koskevat käsittelemämme henkilötiedot;
 • vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
 • vaatia henkilötietojesi poistamista;
 • peruuttaa suostumuksesi ja vastustaa henkilötietojesi käsittelyä siltä osin, kuin henkilötietojesi käsittely perustuu antamaasi suostumukseen;
 • vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojesi käsittelyperusteena on oikeutettu etumme;
 • saada henkilötietosi koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että olet itse toimittanut kyseiset henkilötiedot meille, käsittelemme kyseisiä henkilötietoja sopimuksen tai antamasi suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti; ja
 • vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista.
Voimme pyytää sinua tarkentamaan pyyntöäsi ja varmentamaan henkilöllisyytesi ennen pyynnön käsittelemistä. Voimme kieltäytyä pyyntösi toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.
Sinulla on myös aina oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen EU:n jäsen-valtion valvontaviranomaiselle, jossa asuinpaikkasi tai työpaikkasi sijaitsee, mikäli katsot, että emme ole käsitelleet henkilötietojasi soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.
Sinun tulee lähettää oikeuksiasi koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:
Kebco Oy
c/o Rantalainen Oy
Myyrmäenraitti 2
01600 Vantaa
tietoturva(at)kebco.fi
Kebco Oy vastaa saapuneisiin pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.
 
11. Tietosuojaselosteen muuttaminen
Pyrimme jatkuvasti kehittämään palvelujamme ja siksi pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä tällä sivulla.
 
Tämä täydentävä sopimus astuu voimaan samaan aikaan kuin tietosuoja-asetus eli 25.5.2018. Sopimuksen hyväksyminen ei edellytä Teiltä mitään toimenpiteitä. Allekirjoittamalla tilauksen tai työsopimuksen hyväksytte tämän sopimuksen
Mikäli ette hyväksy tätä tietojenkäsittelysopimusta, ilmoitattehan siitä meille.REKISTERISELOSTE (TYÖNTEKIJÄREKISTERI)

EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteriseloste
Päivitetty 25.5.2018
1. REKISTERINPITÄJÄ
Kebco Oy
c/o Rantalainen Oy
Myyrmäenraitti 2
01600 Vantaa
 Y-tunnus: 25702172
Puh: 040-7100730
2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA
tietoturva(at)kebco.fi
 
3. REKISTERIN NIMI
 Työntekijärekisteri
4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on rekisteröidyn ja Kebco Oy:n väliseen työsuhteeseen liittyvien asioiden hoitaminen.
Työntekijöiden palkanlaskenta ja –maksu on ulkoistettu. Rekisteröidystä voidaan luovuttaa toimeksisaajalle ne tiedot, jotka ovat tarpeellisia palkanlaskentaa ja –maksua koskevan toimeksiannon hoitamiseksi.
5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Rekisteriin talletetaan työntekijästä muun muassa nimi, yhteystiedot (osoite, puhelinnumero ja sähköposti), henkilötunnus ja pankkitiliä koskevat tiedot. Myös työntekijän mahdollisen lähiomaisen nimi ja yhteystiedot voidaan tallettaa rekisteriin.
Näitä tietoja voidaan käyttää esimerkiksi työnjohdon apuna ja palkanlaskennassa.
6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Rekisterin tiedot tulevat rekisteröidyltä itseltään.
7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET
Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.
8. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE
Rekisterin tiedot luovutetaan myös salaisella salasanasuojatulla sähköpostilla Norjan pääkonttorille
9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Työsopimuksia säilytetään lukitussa kaapissa, jonne vain valituilla työntekijöillä on pääsy.
Kaikki muu rekisteriin liittyvä aineisto on vain sähköisessä muodossa ja tietoja käsitellään vain sähköisesti. Pääsy rekisterin tietoihin on vain niillä ja siinä laajuudessa kuin työnjohtaminen, valvominen, palkanlaskenta tai muu työsuhteeseen liittyvän asian hoito edellyttää. Rekisteriä säilytetään suojatulla palvelimella, joka sijaitsee Suomessa.
Rekisterin tietojen suojaamisessa ja käsittelyssä noudatetaan EU:n tietosuoja-asetusta, viranomaisten määräyksiä sekä hyvää tietojenkäsittelytapaa.
 
Kebco Oy on ulkoistanut palkanlaskennan ja lisätietoa Kebco Oy:n käyttämien yritysten / palveluiden omasta tietosuojasta löydät seuraavasti:
 
Finago/Procountor
Rantalainen Oy